«Uly Çynar» HJ wirtual sergä çagyrýar

/ / TÄZELIKLER

«Uly Çynar» Hojalyk Jemgyýeti ähli işdeşlerini we gyzyklanma bildirýän şahslary Türkmenistanyň Telekçiler we Senagatçylar Birleşigi bilen birlikde «Тürkmen-tranzit» kompaniýasy tarapyndan döredilen «Wirtual sergi» atly onlaýn sergä gatnaşmaga çagyrýar.  

«Uly Çynar» Hojalyk Jemgyýeti hem bu sergä gatnaşýar we onlaýn görnüşinde «tegelek stoluň» başynda işewürlik gepleşikleriniň geçirilmegi üçin mümkinçilikleri döredýär. Biziň kompaniýamyz bu sergä №62 stendde gatnaşýar, sergä girmek üçin salgylanma https://fair.kerwen.com.tm/ bolup, giriş diňe şahsy kompýuter arkaly amala aşyrylyp bilner.

Biz Size sergide garaşýarys!